Phân Phối Trisodium Citrate Dihydrate Na3C6H5O7.2H2O Tại Quảng Ninh

Mô tả sản phẩm

Chất điều chỉnh độ acid  E331iii (Trisodium Citrate ) là một trong ba loại muối natri của acid citric. Là một bazơ liên hợp của một axit yếu, E331iii có thể hoạt động như một chất đệm hoặc chất điều chỉnh độ axit , chống lại sự thay đổi của pH

– Tên hóa học: Trisodium Citrate

– Tên thương mại: Trisodium Citrate/ Trisodium Citrate Dihydrate/ Natri citrate/ Muối trinatri

– Mô tả: Dạng kết tinh màu trắng, có vị mặn, vị chua nhẹ và có tính kiềm nhẹ

– Chỉ số quốc tế: E331iii (INS331iii)

– Công thức hóa học: Na3C6H5O7

– Cấu tạo phân tử: C6H5Na3O7.xH2O

– Lĩnh vực: Chất điều chỉnh độ acid, đệm, chất tạo phức kim loại, chất ổn định nhũ tương.

– Điểm nóng chảy: >300°C. Thể hydrat mất nước ở khoảng 150°C

– Độ tan: Dạng pentahydrat: 92 g/100 g H2O (25°C) . Dễ tan trong nước, thực tế không tan trong ethanol

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *